• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستان



ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه فصل اعداد اعشاری ریاضی ششم

در این مطلب فصل اعداد اعشاری ریاضی ششم را بصورت صفحه به صفحه برای شما عزیزان تدریس می کنیم

ریاضی ششم صفحه ۴۴، ریاضی ششم صفحه ۴۵، ریاضی ششم صفحه  ۴۶ ریاضی ششم صفحه ۴۷، ریاضی ششم صفحه ۴۸، ریاضی ششم صفحه ۴۹، ریاضی ششم صفحه ۵۰، ریاضی ششم صفحه ۵۱،ریاضی ششم صفحه ۵۲، ریاضی ششم صفحه  ۵۳و ... تا  ریاضی ششم صفحه ۶۱ برای شما عزیزان توضیح داده شده است.

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید


درس اول یادآوری
ریاضی ششم صفحه  44 👇 

ریاضی ششم صفحه  45👇

ریاضی ششم صفحه  46👇


برای دیدن ویدیوهای نمایش اعداد اعشاری روی محور (ساده تا پیشرفته )

کلیک کنید


ریاضی ششم صفحه  46 👇 

ریاضی ششم صفحه  47 👇 


درس دوم یادآوری ضرب و تقسیم 


ریاضی ششم صفحه  48 👇 

ریاضی ششم صفحه  49👇 

ریاضی ششم صفحه  50👇 


ریاضی ششم صفحه  ۵۱ 👇 


درس سوم تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

ریاضی ششم صفحه  52👇 

ریاضی ششم صفحه  53👇 

ریاضی ششم صفحه  54👇 

کاردرکلاس 1 و 2 ریاضی ششم صفحه  55👇

تمرینات ریاضی ششم صفحه  55👇 


درس سوم  تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

ریاضی ششم صفحه  56👇 

ریاضی ششم صفحه  57👇 

ریاضی ششم صفحه  58👇 

ریاضی ششم صفحه  59👇 

ریاضی ششم صفحه  60 و 61👇 

پیشنهاد ما 👇

مطالب مرتبط:

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

پیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی




کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)


نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله